Sidan under uppbyggnad!

 

Järnvägs-, bro-, väg- och husbyggaren
Peter (Per) Henning 1868-1955

av David M Bourge 2002
redigering Peter Henning Jr  

(Trävaruhandlare Axel Hennings 1874-1929 broder!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor:
1) HAMBRUNGER genealogica
2) The Builder: A Biography of Peter Henning by David Buerge

 

Detta är en andrahandskälla. En andrahandskälla får aldrig uppfattas som vare sig komplett
eller på något vis fri från felskrivningar och rena felaktigheter!

Vidare bör i sammanhanget påpekas att, en genealogisk översikt av denna omfattning är,
trots
sin huvudsakliga karaktär, att betrakta som ett ”levande” material, alltid s
tadd i utveckling.

Nya fynd och upptäckta anomalier och faktafel kommer framdeles således att progressivt påverka materialet.Åter till HAMBRUNGER varia!